Ảnh

Ảnh

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

Tạo hình nhân vật 'Tam quốc'Bên trái là phiên bản 1994, bên phải là phiên bản 2010

Tào Tháo của Bào Quốc An (trái) và Lưu Kiến Bân (phải)Lưu Bị của Tôn Nhan Quân (trái) và Vu Hòa Bình (phải)Quan Vũ của Lục Thụ Minh (trái) và Vu Vinh QuangTrương Phi bản cũ và mớiLã Bố của Trương Quang Bắc (trái) và Hà Nhuận Đông (phải)


Chu Du của Hồng Vũ Trụ (trái) và Huỳnh Duy Đức (phải)Đổng Trác của Lý Pha (trái) và Lã Tiểu Hòa (phải)Triệu Vân của Trương Sơn (trái) và Nhiếp Viễn (phải)Tôn Quyền của Ngô Hiểu Đông (trái) và Trương Bác (phải)Gia Cát Lượng của Đường Quốc Cường (trái) và Lục Nghị (phải)Điêu Thuyền của Trần Hồng (trái) và Trần Hảo (phải)Đại KiềuTiểu Kiều của Hà Thanh (trái) và Triệu Kha (phải)Tôn Thượng Hương của Triệu Việt (trái) và Lâm Tâm Như (phải)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét